Zomer 2018: een impressie/inspiratie !


 
                            Blauw
Kabbelend water
Hoor het kalme
Luister naar de stilte
Rust
Blue
Rippling water
Hear the calm
Listen to the silence
Rest            
Blue
Ondulation eau
Entendre le calme
Écouter le tout silence
Tranquille